‘Een professionele leergemeenschap is een gemeenschap van voortdurend onderzoek en verbetering. Een leergemeenschap bestaat uit een groep mensen die een actieve, reflectieve, samenwerkende, leergericht en groeibevorderende benadering ontwikkelt ten aanzien van de raadsels, problemen en onduidelijkheden van onderwijs en leren.’ (Verbiest, 2004).

De tijd waarin de leerkracht zich als ‘koning(in) in het klaslokaal’ kon manifesteren is al lang voorbij. Onderwijs geven gebeurt tegenwoordig in teamverband. Zoals een sportteam gebruik maakt van elkaars kwaliteiten om tot steeds betere prestaties te komen, zo geldt dat ook voor een team op school. Zij vormen dan een professionele leergemeenschap (PLG). 

Een professionele leergemeenschap ontstaat echter niet vanzelf. Zoals een sportteam traint om beter te worden, zo dient ook een onderwijsorganisatie te investeren in het sámen beter worden. De factoren die daarbij een cruciale rol spelen zijn Cultuur (Cameron & Quinn, van Emst), Leiderschap (DuFour), Structuur van het leren (Hulsbos), Teamvorming (Katzenbach) en Motivatie (Deci & Ryan). 

Nadat we samen hebben verkend hoe uw onderwijsorganisatie (op schoolniveau, of bovenschools) er op deze factoren voor staat,  kan ik uw organisatie verder op weg helpen door (samen met u) een traject uit te stippelen waarin uw organisatie de volgende stappen in de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap zet.